مربی محور - مسجد مدار

مبانی و اصول کار فرهنگی ،تربیتی و تشکیلاتی ویژه مربیان صالحین و فعالان مجموعه های تربیتی و فرهنگی

مربی محور - مسجد مدار

مبانی و اصول کار فرهنگی ،تربیتی و تشکیلاتی ویژه مربیان صالحین و فعالان مجموعه های تربیتی و فرهنگی

arrow
خبرنامه سایت
فیسبوک صالحین
پرتال صالحین خیبری
خاکریز ما

codes and tools for blog

مربی محور - مسجد مدار

گام نخست در تربیت، طهارت است، همچنانکه گام نخست در عبادت طهارت است.

«طهارت شریعت به آب است و طهارت طریقت به تخلیه هوا و هوس و طهارت حقیقت خالی کردن قلب است از غیر حق تعالی»

عضویت در خبرنامه ایمیلی
امکانات سایت
دیگر پایگاه های ما
آخرین نظرات
دوستان صالحین
دفاتر مراجع عظام تقلید

کد زیر را کپی و در قسمت مناسبی از سایت یا وبلاگ خود قرار دهید.

<div class="mbody1" id="b_#13" style="padding:6px"> <marquee
scrollamount=1 scrolldelay=1 onmouseover='this.stop()'
onmouseout='this.start()' direction=up width=100% height=
150> <center> <a href="http://www.leader.ir"
target="_blank"><img
src="http://iran.sc/themes/1/14/images/rahbari.jpg"border="0
" title="سایت دفتر امام خامنه ای "></a><br><br> <a
href="http://www.sistani.org" target="_blank"><img
src="http://iran.sc/themes/1/14/images/sistani.jpg"border="0
" title="سایت دفتر آیت الله سیستانی "></a><br><br> <a
href="http://www.saafi.ir" target="_blank"><img
src="http://iran.sc/themes/1/14/images/saafi.jpg"border="0"
title="سایت دفتر آیت الله صافی گلپایگانی "></a><br><br> <a
href="http://www.mtb.ir" target="_blank"><img
src="http://iran.sc/themes/1/14/images/bahjat.jpg"border="0"
title="سایت دفتر آیت الله محمد تقی بهجت "></a><br><br> <a
href="http://www.vahid-khorasani.ir" target="_blank"><img
src="http://iran.sc/themes/1/14/images/vahid.jpg"border="0"
title="سایت دفتر آیت الله وحید خراسانی "></a><br><br> <a
href="http://www.makarem.ir" target="_blank"><img
src="http://iran.sc/themes/1/14/images/makarem.jpg"border="0
" title="سایت دفتر آیت الله مکارم شیرازی "></a><br><br> <a
href="http://www.tabrizi.org" target="_blank"><img
src="http://iran.sc/themes/1/14/images/tabrizi.jpg"border="0
" title="سایت دفتر آیت الله تبریزی "></a><br><br> <a
href="http://www.lankarani.com" target="_blank"><img
src="http://iran.sc/themes/1/14/images/fazel.jpg"border="0"
title="سایت دفتر آیت الله فاضل لنکرانی "></a><br><br> </CENTER>
</MARQUEE></P><center><a
href="http://tsalehin.blog.ir/post/179" target="_blank">
<img src="http://bayanbox.ir/id/4456620711603417317" alt="دریافت کد لوگوی سایت مراجع
معظم تقلید" width="97" height="15" border="0"></a><br>
</center></div>
Susa Web Tools