مربی محور - مسجد مدار

مبانی و اصول کار فرهنگی ،تربیتی و تشکیلاتی ویژه مربیان صالحین و فعالان مجموعه های تربیتی و فرهنگی

مربی محور - مسجد مدار

مبانی و اصول کار فرهنگی ،تربیتی و تشکیلاتی ویژه مربیان صالحین و فعالان مجموعه های تربیتی و فرهنگی

arrow
خبرنامه سایت
فیسبوک صالحین
پرتال صالحین خیبری
خاکریز ما

codes and tools for blog

مربی محور - مسجد مدار

گام نخست در تربیت، طهارت است، همچنانکه گام نخست در عبادت طهارت است.

«طهارت شریعت به آب است و طهارت طریقت به تخلیه هوا و هوس و طهارت حقیقت خالی کردن قلب است از غیر حق تعالی»

عضویت در خبرنامه ایمیلی
امکانات سایت
دیگر پایگاه های ما
آخرین نظرات
دوستان صالحین
دفاتر مراجع عظام تقلید

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۰ ثبت شده است

کد زیر را کپی و در قسمت مناسبی از سایت یا وبلاگ خود قرار دهید.

<div class="mbody1" id="b_#13" style="padding:6px"> <marquee
scrollamount=1 scrolldelay=1 onmouseover='this.stop()'
onmouseout='this.start()' direction=up width=100% height=
150> <center> <a href="http://www.leader.ir"
target="_blank"><img
src="http://iran.sc/themes/1/14/images/rahbari.jpg"border="0
" title="سایت دفتر امام خامنه ای "></a><br><br> <a
href="http://www.sistani.org" target="_blank"><img
src="http://iran.sc/themes/1/14/images/sistani.jpg"border="0
" title="سایت دفتر آیت الله سیستانی "></a><br><br> <a
href="http://www.saafi.ir" target="_blank"><img
src="http://iran.sc/themes/1/14/images/saafi.jpg"border="0"
title="سایت دفتر آیت الله صافی گلپایگانی "></a><br><br> <a
href="http://www.mtb.ir" target="_blank"><img
src="http://iran.sc/themes/1/14/images/bahjat.jpg"border="0"
title="سایت دفتر آیت الله محمد تقی بهجت "></a><br><br> <a
href="http://www.vahid-khorasani.ir" target="_blank"><img
src="http://iran.sc/themes/1/14/images/vahid.jpg"border="0"
title="سایت دفتر آیت الله وحید خراسانی "></a><br><br> <a
href="http://www.makarem.ir" target="_blank"><img
src="http://iran.sc/themes/1/14/images/makarem.jpg"border="0
" title="سایت دفتر آیت الله مکارم شیرازی "></a><br><br> <a
href="http://www.tabrizi.org" target="_blank"><img
src="http://iran.sc/themes/1/14/images/tabrizi.jpg"border="0
" title="سایت دفتر آیت الله تبریزی "></a><br><br> <a
href="http://www.lankarani.com" target="_blank"><img
src="http://iran.sc/themes/1/14/images/fazel.jpg"border="0"
title="سایت دفتر آیت الله فاضل لنکرانی "></a><br><br> </CENTER>
</MARQUEE></P><center><a
href="http://tsalehin.blog.ir/post/179" target="_blank">
<img src="http://bayanbox.ir/id/4456620711603417317" alt="دریافت کد لوگوی سایت مراجع
معظم تقلید" width="97" height="15" border="0"></a><br>
</center></div>
Susa Web Tools